Renginiai

 • Pirmadienis
  2016 09 26
 • Antradienis
  2016 09 27

  Verslo pusryčiai „Pirmo mokaus kliento paieškos inovaciniam produktui"

  Su jaunomis technologinėmis įmonėmis kalbėsimės apie tai, kada reikėtų pradėti ieškoti kliento? Ką pasiūlyti pirmajam klientui? Kaip suprasti už ką klientas yra linkęs mokėti? Kokie yra būdai? Sėkmingų pavyzdžių pristatymas.

  ...plačiau Registracija baigta

  Diskusija „Technologinio verslo sėkmės prielaidos: unikalios žinios, talentingi darbuotojai, valdomi procesai, rinkos išmanymas. O kiek lemia inovacijų skatinimo kultūra organizacijoje?"

  Inovacijos lemia ilgalaikį įmonių konkurencingumą visame pasaulyje. Ar žinote, kaip dirba pažangios technologinės įmonės? Kokią įtaką technologinėse įmonėse turi inovacijų skatinimo kultūra organizacijoje?
  Atsakymus į šiuos klausimus gausite diskutuodami kartu su IT ir lazerių sektoriaus įmonių atstovais.

  ...plačiau Registracija baigta

  Praktinis seminaras (anglų kalba) „Intelektinė nuosavybė: atpažink, apsaugok ir vystyk“

  Praktiniame seminare apie intelektinės nuosavybės apsaugą sužinosite patentavimo kelius, artimiausių patentų paiešką ir komercinimo strategijas. Taip pat galėsite užduoti rūpimus klausimus.
  Renginys skirtas verslininkams, mokslininkams, studentams, startuoliams ir visiems tiems, kurių veiklai aktualūs intelektinės nuosavybės apsaugos klausimai.

  ...plačiau Registracija baigta

  Praktinės dirbtuvės „Vertės pasiūlymas klientui, verslo modeliai“

  Seminaras yra skirtas supažindinti dalyvius su vertės pasiūlymų kūrimo svarba šiuolaikiniame versle. Geras produktas dar nereiškia, kad klientas supranta ką produktas daro. Produkto nauda klientui turi būti pateikta per vertės pasiūlymą, kuris atitinka kliento poreikį. Seminaro metu bus pristatyti vertės kūrimo įrankiai, kuriuos dalyviai bus skatinami išbandyti praktinės dalies metu.

  ...plačiau Registracija baigta

  Pažintinis turas „Inovacijų kūrimas, sklaida ir plėtra saulės energijos technologijų sektoriuje“

  Susipažinsite su inovacijų kūrimo, sklaidos ir plėtros praktika Lietuvos saulės energijos technologijų įmone. Bus surengtas pažintinis turas į saulės energijos technologijas ir sprendinius kuriančią įmonę UAB „Viasolis”.

  Registruotis

  Pažintinis turas Informacinių technologijų atviros prieigos centre

  Susipažinsite su unikaliomis galimybėmis Informacinių technologijų atviros prieigos centre. Pažintinio turo metu dalyviai aplankys atviros prieigos centrą, bus supažindinama su unikaliomis tyrimų bei jų taikymo galimybėmis.

  Registracija baigta

  Pažintinis turas Inovatyvios medicinos centre

  Susipažinsite su mokslinės kompetencijos kūrimu, siekiant optimaliai tenkinti šalies sveikatos apsaugai ir visuomenės tęstinumui bei plėtrai svarbius tarptautinio lygio biomedicinos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

  Registracija baigta

  Pažintinis turas įmonėje „Moog medical devices group“

  Susipažinsite su medicinos įrangos gamybos srityje veikiančia aukštų technologijų įmone.

  Pažintinis turas įmonėje „Biotechpharma“

  Susipažinsite su biotechnologijų srityje veikiančia aukštų technologijų įmone.

  Pažintinis turas įmonėje „Altechna“

  Susipažinsite su lazerių gamybos srityje veikiančia aukštų technologijų įmone.

  Registracija baigta

  Konferencija „Žiedinės ekonomikos potencialas Lietuvoje, įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją“

  Renginio tikslas – paskatinti Lietuvos verslą ir mokslą, veikiantį bio-, maisto, atsinaujinančios energetikos ir panašiose srityse ir taikantį žiedinės ekonomikos principus, kartu spręsti kylančias problemas kuriant, vystant ar plėtojant prekes/paslaugas/procesus. Pirmoje renginio dalyje užsienio/Lietuvos pranešėjai skaitys pranešimus žiedinės ekonomikos vystymo bei ateities įžvalgų temomis. Antroje renginio dalyje vyks mokslo ir verslo bendradarbiavimo taikant žiedinės ekonomikos principus potencialo identifikavimo sesija, kurioje bus pristatomos organizacijų ir įmonių galimybės ir planai vystant, kuriant ir plėtojant inovatyvius produktus ar paslaugas skirtingose sumanios specializacijos kryptyse. Renginio metu profesionalūs moderatoriai padės įmonėms bei mokslo institucijoms rasti partnerius bendrų projektų taikant žiedinės ekonomikos principus įgyvendinimui.

  ...plačiau Registracija baigta

  8:00 - 13:20

  Žaliosios pramonės inovacijos. Vizitai į įmones.

  Dalyviai galės apsilankyti 3-jose pažangiose atliekų tvarkymo ir perdirbimo įmonėse, kuriose bus pasakojama apie:
  – Maisto atliekų perdirbimą lervų pagalba;
  – Įdiegtas inovatyvios nuotekų dumblo ir žaliųjų atliekų kompostavimo, dumblo perdirbimo technologijas;
  – Įdiegtas pažangios metalų ir elektronikos atliekų perdirbimo linijas.

  ...plačiau

  Seminaras „Kas skatina verslo tarptautinę plėtrą?“

  Seminaro tikslas – gilinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių atstovų žinias apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo priemones, skatinti naujų idėjų generavimą bei konsultuoti dalyvavimo tarptautinėje programoje „Horizontas 2020“ paraiškų rengimo klausimais.
  Pagrindinėje sesijoje bus diskutuojama apie Lietuvos inovatyvių mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ galimybes. Seminaro dalyviai bus supažindinti su paraiškų rengimo ypatumais. Ekspertai dalinsis paraiškų vertinimo gerąja patirtimi. Priemonėje dalyvaujantis verslo atstovas pristatys savo sėkmės istoriją.
  Paralelinėje sesijoje galės dalyvauti 4 verslo įmonių atstovai ketinantys teikti paraišką „MVĮ priemonės“ kvietimams, kurie pirmieji elektroniniu paštu renginio organizatoriams ne vėliau kaip iki rugsėjo 20 d. atsiųs paraiškos projektą ir norės gauti eksperto praktinius patarimus.

  ...plačiau Registracija baigta

  Pažintiniai turai VDU

  Pažintinio turo metu bus galima susipažinti su Aplinkotyros, Biotechnologijos, Neuromokslų, Genetikos, Multimedijų bei Robotikos laboratorijomis ir jose atliekamais moksliniais tyrimais. Sužinosite kaip nustatoma ir vertinama aplinkos (oro, vandens ir dirvos) tarša; kaip kuriami nauji kovos su vėžiniais susirgimais būdai biotechnologijų pagalba; susipažinsite su smegenų veiklos tyrimais; sužinosite naujus erkių ir kitų gyvūnų pernešamų ligų tyrimus; susipažinsite su išplėstinės ir virtualios realybės kūrimu ir panaudojimu buityje; sužinosite apie robotikos galimybes ir perspektyvas mūsų gyvenime.

  ...plačiau Registracija baigta

  Pažintinis turas KTU „Startup space“

  Nori sukurti sėkmingą verslą? Ateikite į valandos trukmės interaktyvią paskaitą ir sužinokite, kaip turima idėja ar svajonė gali virsti sėkmingu verslu. Paskaitos metu sužinosite, kaip sėkmingai parduoti savo idėją ne tik būsimos komandos nariams, bet ir investuotojams.
  Paskaitas ves KTU „Startup Space“ vadovas Donatas Smailys ir verslo vystymo specialistas Tomas Proscevičius.

  ...plačiau Registracija baigta

 • Trečiadienis
  2016 09 28
 • Ketvirtadienis
  2016 09 29
 • Penktadienis
  2016 09 30
 • Šeštadienis
  2016 10 01