Kūrybiškumo lavinimo/ugdymo instrumentai ir metodai

Kūrybiškumo lavinimo/ugdymo instrumentai ir metodai

Rugsėjis 19-20, 2019

09:00-17:00

VDU Daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras (Putvinskio g. 23, 414 aud.)

INOVACIJOS NETIKĖTUOSE MEDŽIUOSE (foto - inkilas)

Inovacijų savaitė Kaune: kūrybiškumas kaip sėkmingos profesinės ir verslo karjeros pagrindas

VIETA: VDU Verslo praktikos centras ir kitos inovatyvios Kauno miesto vietos.

RENGINIO TIKSLAS: sieksime dalyvių grupes supažindinti su pasaulinėmis kūrybiškumo skatinimo tendencijomis šioje srityje ir suteikti jiems praktinių įgūdžių. Kartu su VšĮ „Mokslas ir inovacijos visuomenei“ dalyvaujantis VDU VšĮ „Verslo praktikų centras“ tam naudos Design thinking metodą.

APRAŠYMAS: Dėl sparčių technologinių pokyčių (IKT, skaitmenizacija, algoritmai, dirbtinio intelekto sistemos) daugelio profesijų ir verslo sričių laukia esminės permainos. Norint išlikti rinkoje, realizuoti save, būtina įgyti ir derinti įvairias naujas kompetencijas. Siekiant įgyti gerai apmokamą darbą, sukurti inovatyvų verslą, reikia mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, greitai persiorientuoti, kurti ir įgyvendinti naujas idėjas, pastebėti socialines ir technologines naujoves ir jas panaudoti savo poreikiams. Svarbu ugdyti originalų požiūrį į aplinką, mokytis visą gyvenimą, pasitelkti emocinį intelektą ir pan. Tokių įgūdžių trūksta, tačiau pasaulyje jau sukurta ir naudojama nemažai kūrybingumo ir inovatyvumo ugdymo metodų. Renginio dalyviai susipažins su šiais metodais ir pasaulinėmis tendencijomis dviejų dalių programoje.

Kūrybiškumo lavinimo/ugdymo instrumentai ir metodai. Praktiniame dviejų dienų Design Thinking seminare VDU keliasdešimt dalyvių išmoks naudotis šiais metodais.

Mokymų turinio aprašymas:

Design Thinking — įrankis, siūlantis kūrybiškai, smagiai ir struktūruotai pažiūrėti į strategiją, produktus bei paslaugų kūrimą. Metodika daugiausiai orientuota j optimistinio požiūrio formavimą, kuomet leidžiama pajausti, jog kiekvienas komandos narys gali atlikti bet kokią užduotį ir būti pokyčiu kūrybinio proceso metu. Design Thinking suteikia laisvę kūrybai ir moko iškylančius iššūkius paversti galimybėmis.

Šia metodika pirmiausia siekiama išsiaiškinti kliento poreikius ir, tik atlikus daugybę interaktyvių analizių, generuoti idėjas, kurti prototipus bei testuoti galimus problemos sprendimo būdus, vertingiausius rezultatus pateikiant pačioje proceso pabaigoje. Design Thinking išlaisvina nuo nusistovėjusių mąstymo stereotipų, įprastų problemų sprendimo formų, leidžia pasireikšti kūrybiškumui, didžiausią dėmesį nukreipiant į galutinius vartotojo poreikius. Metodas skatina bendradarbiavimą ir visų komandos narių įsitraukimą, nes kelių skirtingų vizijų turėjimas leidžia dalyviams geriau suprasti kylančius iššūkius.

Svarbiausias metodo bruožas — laisvė eksperimentuoti. Visas analizės ir kūrybos procesas paremtas nuolatiniais eksperimentais, optimistiniu požiūriu bei laisve klysti. Nuolatinis bandymas ir idėjų tikrinimas leidžia pasiekti geriausių rezultatų, o nuolatinis progresas ir aplinkos tyrinėjimas tampa įprasta mokymų dalyvių mąstysenos dalimi.

Lankytojų auditorija: startuoliai, verslo įmonių, kitų įstaigų atstovai, doktorantai, kita.

Planuojamas dalyvių skaičius: 40.

Nuoroda į registraciją: https://www.mokslofestivalis.eu/inovaciju-savaite-2019/